Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łącku

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łącku -

Oddział Przedszkolny

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM
W ŁĄCKU

 

Dokumenty do pobrania u dołu strony

1. TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:
Od 12-17 marca 2015r. – odbieranie deklaracji od rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

od 16-23 marca 2015 r. – składanie wniosków wraz z załącznikami
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Wnioski składane są do Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Łącku.

od 24 marca 2015 r. – 26 marca 2015 r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy jest większa niż liczba miejsc komisja przeprowadza pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego
z zastosowaniem kryteriów określonych w art. 20c ust. 2.•
W wyniku uzyskania równorzędnych wyników lub po pierwszym etapie nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza drugi etap postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem kryteriów drugiego etapu rekrutacyjnego.

27 marca 2015 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 31 marca 2015r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego.

1 kwietnia 2015 r. – opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Sporządzenie listy dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego zamieszkałych na obszarze gminy, które nie zostały przyjęte do danego oddziału przedszkolnego i przekazanie wójtowi.

do 16 kwietnia 2015 r. – rozpatrywanie wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

24 kwietnia – 22 maja 2015 r. (28 sierpnia 2015 r.) – postępowanie uzupełniające.

Pierwszy etap rekrutacyjny
Kryteria wynikające z art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria są równoważne. Jeżeli kandydat spełnia więcej niż jedno kryterium, to ma pierwszeństwo w zakwalifikowaniu i przyjęciu. Jeżeli są nadal wolne miejsca lub wyniki są równoważne to realizowany jest drugi etap rekrutacji.

 

Jeżeli zapewniono przyjęcie każdemu dziecko z terenu gminy i zakończono rekrutację Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.


Dokumenty do pobrania: